המאושרים בפארק

מצביעה במבטים נרעדים

תראה את אלה המאושרים

מקיפים את הפארק ושרים

בעת שכלבים על כל עץ משתינים

זנבם מרהיב מעלה מתכשכש

תסתכל - קצב התחרות הוכפל

פי כמה... ?! ... היא קמה

נשענת עלי וצוחקת קטוע

מי ינצח בסופו של הסיבוב הבא

אני  או  אתה

המאושרים שגמרו להקיף

הלכו נשענו על עץ חום צהבהב

נותר רק גור כלבים ופשפש 

שהמשיך והמשיך להקיף ...

שנינו פרצנו גדרנו בצחוק מזמזם

שכחנו מההתערבות

ביז... ביזזז...

ביז ... ביזבוז   ביזזבוז... 

                          

shirasheart