שם בקן הנסתר

אנחנו מכינים את המחר

מלקטים שורשים

אוספים זרעונים

.

שם בקן הנסתר

אתה אהבה שר

מלטף בנוצות שורות לבנות

מתנשקים במקורות

.

שם בקן הנסתר

עדיין לא מאוחר

בשירת אהבתנו מתחדש זוהר המחר

נקשט בו בינתנו

לב -  הבית מאושר