18 פלוס מינוס


חלול , נידרנו חלול

הקיצו התפללו.

סוף אלול

סליחה בקול סדוק

חטאנו לדעת טעם צרוב,

מחיר הסליחה נקוב

פלוס מינוס 18 כך כתוב.

חלול , נידרנו חלול

הקיצו התפללו,

החזירו השיבו אחדות.

שמע ישראל קול תשרי

קרבנו זכרנו נדרי

אבותינו ברוב עוונותינו.

בתקיעת השופר השבור

התמרת קול תפילה לצלול.

מחיר הסליחה נקוב,

פלוס מינוס 18 כך כתוב -

בחרנו וידענו הן זוהי העצמאות

אך ביקשנו לחיות לא למות !