עיניו מכווצות

הוא מתקשה לראות

מה כתוב שם בין האותיות

?

הוא מחטט מבטו בכתב הקטן

מחפש בקטנות , נסתרות

אישונים מתרחבים

הוא מצא את הלבן

הכל נעלם

!

   ...איפה הוא

...ואיפה אלוהים

-  שם  -

-  !?  -