הפנטסיות שלך לומדות לפענח
מהו כתב הסתרים של תשוקותיי,
שאינן נלמדות בשפה אחרת
מלבד זו שהמצאתי במיוחד עבורך.
בזמן שהלילה מתפשט וחושף גלקסיות
אתה מאיר בתוכי צרופי מילים
שאף אחד אחר לא היה יכול להביע.
הם עוטפים את חשכת החסך
ביטויים של מבט חדש
ומככבים בין שורות יום המחר ,
שנכתב בסתר הפנטסיות שלי עכשיו.