סובלת מלחמה בבדידותה

מוקפת לילות חיוורים

עדיין יש ערגה במעמקים

תשוקת חיים אלוהית

לרגעי אושר בלתי - נשכחים

  .

שושנים להם סביב כחומה

שמיים נושקים לאדמה

.

שירת שרעפי - ענני נוצה

בכיפת השמיים של מחוז היצירה

תתנגן כתפילת שרפים ברקע

עד ירחק הסבל

עד ישוב אהובה

.

שושנים להם סביב כחומה

שמיים נושקים לאדמה

.מקדשה באהבה