נשימות אהבה

*

עישנתי חומר למחשבה

מקטורת נשמתך

יחד צמחנו כפרח אחד

שנפתח להארה

של עולם צעוף פרחי אהבה

בארץ נהרותיה הם צוף

*

ולא טעמנו רע ,  ולא היתה סררה

*

צמחי מרפא , שליחי התובנה

הפיצו את היחד כטווי הגנה

בנשימות של אהבה

וראינו את החסד הנפלא

בכל מגע של תשוקה

הנשימות הוסיפו צבע רז וגוון

לעולם צעוף פרחי תאווה

*

נמוגונו בגביע השלווה

*

פרח הלוטוס בארץ צוף 

הנביט בנו חיי הבנה  

עד לכדי התמזגות

*

עם אור הגנוז של הנשמה

*

לשנה של בהירות הלב ונשימות של אהבה   

 שירהלב

*