והיתה אשה שהיטיבה לנגן
אך מנגינה אחת כל ימיה

רוחות נשבו בכינורות
האוויר כולו היה מערבולות
סער המיתרים בענני חזיון.

בכל שנה היתה העלמה
מתייחדת עם הצ'לו אהובה
בצלילים שהרעידו כל נפש חיה.

טיפות דם כאבני בזלת נשרו
מן המיתרים המתוחים
סיתתו בדממת המרחבים.

והיתה אשה והיתה נגינתה
סער המיתרים  געש עלי אדמה.