הסר ממני מילות הסתרה

עשה אותי לך במתנה

שים לי סרט

קשט לילותי

חכה ...

אל תביט , אל תזוז

שים מבטך באריזת הפתעה

עד שאשוב אליך

בתשובה

ואישיר לך

את האמת בפנים

אתה מת מבפנים

מתת חסד

אהבת אמת

  תפנים

.

ועכשיו תן לי נשיקה

ממסתורי לבך   

-------------------

 

שירהלב