בס"ד

לדעת להקשיב, לשקט לדממה,

לתהום שנפערת בתוך תוכך

לדעת להתבונן, לחוש,

את הצלילים הקטנים,

את רישרוש פעימות ליבך,

עמוק, עמוק, אל תוך הנפש,

אל נבכי עצמך,

ולגלות באין מפריע ,

מי בעצם

- אתה -.