נעלתי את נעלי החדשות

כדי שתשפיל את מבטך

אתה מוסיף לנוע במעגלים

שאינם משיקים לי

ומוסיף להעביר בי מבטים

כחיכוך החתול הטורד את קרסולי

אני ממלאת את הקערה בחלב

ושותה עד הסוף