בס"ד

בין שמיים לארץ

בין חיים למוות

אני מתנודדת

פעם נוטה לפה

ופעם נוטה לשם

מסתובבת,

מתפעמת,

חשה הבדלים תהומיים

מרחיקי שחקים

כמה הפוך העולם

אדם יראה לעיניים

וה´ יראה ללבב

מציאות מבולבלת,

מעורבבת

ובתוך העולם הגדול

הנעלם

אני

קיים!