בס"ד

אני מחפשת,

לא יודעת היכן?

ואצל מי?

את החצי השני שלי

משהו בתוכי חסר,

חלל שגדל,

ממאן להרפות,

מסרב להתרצות,

ליבי פועם בחוזקה,

דוהר אל תוך אגדה,

חיפשתי את שאהבה נפשי

ולא מצאתיו.