אור וטוב

"תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר"

חוט אחרון של חסד

מי שלא מביט מפסיד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה