אני מהעבר האחד

ואתה מהעבר השני.

לא נשארת כדי להתווכח

על תקווה אחת שתישאר

וטענת שכל מה שהיה-סדום.

ואפילו דמעות המלאכים לא יוציאו

את המאכלת מידך

בקיום דבר האלוקים

תעקוד אותי ואותך.