" מי שלא מביט מפסיד את כל היופי"

זמזם אחד מהחניכים שלי שלא מסוגל למקד מבט על משהו כי הוא אוטיסט.

מי שלא מביט, מפסיד.