הנה כמה סיבות לכך ששם שמתחיל ב-א´ זה טוב.

1. שם שמתחיל בא´ כמעט תמיד יהיה בין הראשונים שיקרא מרשימה.

 

2. שם שמתחיל בא´ בעצם מהווה ניגוד למה שבתוכו א-פוליטי= לא פוליטי (א-פרים= פרות, א-ריאל=הומני).

 

3. יש ר´´ת (ראשי תיבות) מגניבים שמתחילים בא´ למשל אאאאאאאאא´´ל (אם אין אומרים אל ארך אפים אז אין אומרים למנצח).

 

4. אאאלללףףף... סטופ! א´- ארץ, איר, אי, אומח, אומם, אלד, אלדה, אקצוע, מילה סולובייצ´יקית (מצאתי-אכזיסטנציאלי).

 

5. שמות שמתחילים בא´ קל ליצור להם כינויים בנאליים (אבי, אלי וכו´).

 

אז למה לא סיפרו להורי שיש גם שמות נורמליים בא´?

 

למה הם היו צריכים להיות היפר-תנ´´כיים? ולקרוא לי ארפכשד?!

 

אני הסתדרתי קראתי לעצמי ארי.

 

מעניין מה יעשה אחי הקטן כשיהיה גדול, הם קראו לו כסלוּחים.