גדי שטיין

גדי מבחוץ אך נמר מבפנים.

פתחי ליבך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה