כיסא הנוח לא נוח

יודע את שעברנו יחד

חולות הזהב

זוכרים אותנו היטב

הים בגאותו

מוחק רשמי קייץ

הירח מסגיר

את רחשי הלב

 

לילות ירח חצי ירח

קורצים בניצנוץ כוכבים

השמש השוקעת

מחייכת בחצי פה

ההרים בין הערביים

עוצמים העפעפיים

נרעדים וממלמלים

זה היה יפה.