פורמת חוט אחרון של חסד.

גם אם אגש אל המלך

לא אוכל להכנס.

וברגעים כאלה אני אומרת לעצמי:

כאשר אבדתי,

אבדתי.