בהכנסי אל בין ערבייך

 דומיה של שבת תכסה

את הרייך ערייך וכל משעולייך

ולא אאלץ עוד לחפש מחסה

 

דוק של מלכות יכסה את ימייך

גם ימי לא ישובו להיות כבראשונה

נסיכת חלומות ושפחת הימים

אל כל קורותייך אצטרף ברינה

 

ונדבק ונהייה לרוח אחת

כל מי שאני וכל מי שאת

בשיר זה המושר על אהבה

אהבת אשה, אדמה ואומה

 

תשרי תשס"ד