אין ספק, שהחכם צודק, בתשעים ותשעה ממאה מקרים. אבל המקרה, האחד ממאה - אותו הטפשים זוכרים.