איך זה שאני שוכחת כל מה שאני רוצה לזכור וזוכרת כל מה שאני רוצה לשכוח?!