ההזייה שעולה בלהבות...

בתוך בועה נוצצת, נוצצת מרוב תקווה

שעוד לא התפוצצה...

ושוב חוזרת אל אותו החמצן

המחזק ומחשל כל יום מחדש

ולא ליפול- היא מנחה..

לא!

ולפעמים באור הבוקר - כשעולות המחשבות שמנסה לדחוק

שוב הלוחמה ביני לבועה..

אבל היא שוב נצחה..

אתה מאמין?

אני מאמינה..