במבט לאחור יודעת תמיד כי את מה שהיה לא ניתן להשיב, אך למרות ההבחנה דק הוא הגבול בין ידיעה ליישומה ולכן כשנשאלת אני על העבר נשאבת להרהורים ומחיה בשנית את הדבר