אהבה פרידלנד

בת 18 אחות של עלי באר...

תפילה

רצון

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה