אהבה פרידלנד

בת 18 אחות של עלי באר...

כהלל - שם זמני

תיאור דמות

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה