כמה כואב,

ושוב נזכרת ומסה,

באמת מנסה לחוש בשנית,

שלא תטבע התחושה בתוכי,

שאחיה אותה,

שאבכה,

שאכאב,

שנזעקקקקק...

לפעמים קורה ששוב מרגישה את אותו החק הבלתי ניתן לביטוי הזה