לעיתים דווקא המביט לאחור יכול לראות מה עומד לפניו.