וגם אני הייתי

וגם אני בכיתי

והוא דבר והבכי השתלט עליו...עליי...על כולנו...

והדמעות לא יכלו לו....לאאאאאא!!!

הן זעקו...רחבת ארון הקודש התמלאה יראה...

וכולנו סביבה המומות, כואבות, מייחלות...

ובכל העת מאמינות

..וכמעט שבוע אחרי

ובעיצומה של הגזירה..

זו לא אשליה

דרכי האל נסתרות הן

משימתנו לא נסתיימה

ורוחנו עודנה איתנה