בס"ד. אני רוצה לכתוב!! יש בתוכי רעיון, רצון, גרעין, משהו נסתר שקופץ ודורש מתפרץ ו... מנסה לבקוע.. אבל .. צירי נשמתי עקרים הם .. עוברי מת.. אנא אבא!! טמנת בי זרע - כח היצירה אנא הפרה אותו עבורי שלא יהיה חבויי בתוכי שיפרוץ! שיצא! שיתגלה בעולם! שירגש, ישמח, יעציב, יחבק , יגע בלבבות יפעל שם יעניק להם כוחות לבטא לרצות, להרגיש, אבא ! אינני רוצה להיות - עקרה! אני מתחננת לפנייך שחרר את העוצר פדה שבויים תן בי כוחות לפרות במלים, לשוני כלואה בבית אסורים.