רועה בשושנים בת חווה

ביום שקבלתי כנפיים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה