המילון החדש

אוצר שלם של הלשון העברית הספרותית, המדעית והמדוברת ניבים ואמרות עבריים וארמיים, מונחים בין-לאומיים. תודה לרן שהביא אותי לפה

השטן בגרון שלי

(נום דה פלים)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה