מוצא שקול כמבוא. ברכה על הרעה כעל הטובה. יאר ה' פניו אליך כחושך מתחת הטלית. עלייה לתורה כירידה לפני התיבה. על הר בפארן שבעים זקנים; מעלים בקודש ולא מורידים.