הבוקר הבוקר ארזו תוכני באדמה ובערב תלטף חיי, החזרתי תעודת זהותי לפקיד השומה לעריכה וקבלתי נשמתי מצרור המתים וכיסים אין בתכריכי, הלילה תחרות את שמי על האבן ציון לתנים, לתעשיית צורכיהם, "טוב שהיה!" נבחו.