תמיד נשארת אני **

תפסיקו לחשוב כל כך הרבה

ואז היה חושך...

כמו ציפורניים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה