תמיד נשארת אני **

תפסיקו לחשוב כל כך הרבה

אבא חזרתי

ואז היה חושך...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה