תמיד נשארת אני **

תפסיקו לחשוב כל כך הרבה

אלוהים אני עוזבת

כמו ציפורניים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה