וכנסת ישראל מתישבת נאנחת (אחד סוכרזית, תודה) והקדוש ברוך הוא כובש פניו ביגיע כפותיו והשקט יורה ובוכה