השטן, אלוהים, השטן מדבר מגרוני שלי מדלג מסימן לפיסוק, לוקח את המשמעות ומסביר אותה מחדש נקודה באמצע. משפט המשמעות מחפשת אדם והאדם איננו לא לא כעת השטן נכנס נתלה בין מיתרי הקול וקושר שניהם יחדיו ולא יתבוששו ואני לא אחראי יותר למה שיוצא מהפה בגללו אני משתעל כל כך הרבה חודשים זה השטן מהגרון משנה לי את המלים וממשמע את המשפטים משמעת מים. אין