היה לי חבר שברא פעם ג'ירפה. אם הייתי יכול לברוא לה ג'ירף, הייתי בורא בלי לחשוב. אם הייתי יכול לברוא אחד שעף, זה היה יוצא הרבה יותר טוב.       לצערי משפט המפתח של השיר (היה לי חבר שברא פעם ג'ירפה) לא שלי. אני מודה לידידי שהשאיל לי את המשפט ללא ידיעתו.