חורים שחורים. לחכות לדעת שיבוא ואני לא אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם זה אתה ברצונך הסתרת פניך, הייתי נדהם אם תעמיד את הררי עז לא תהיה סיבה טובה לטפס עליו אתה אתה מקפיא השאול שלך משם העליתני שם הותרתני אני אני אני יש לי חור שחור ואני לא מלמד לי ענווה כדי לבוא אלי בחורים השחורים ולסלוח.