רגע בלי שמירה. והנה

נגיעה קטנה של פחד מתגלה

דפים עמוסים משורבטי-דיוקנים

ותווים מוצללים (לרוב גברים עם

אף צר וקרחת בשיער).

אם היה בי הכח הייתי פוסק מלצייר ומתחיל

לאהוב

 

כמו חידה שבה אני בא

מאהבת עתיד לא פתורה קצת לחוצה

נוגס במהירות מההווה

לאכול ולבלוע

ולגלות את הרגע הבא.

 

ברגע נתון את מופיעה

עינייך בעתה.

 

כך אני שולט בפחד

כך אני אוהב אותך

כך אני שולט באהבה.