אני צועקת אל מֶלֶט חיבורים אל נקודות ריתוך צרובות לשוב ולהיות קצת פטיש קצת סדן לגעת בכל תנועה שמתחוללת בהיאנחות קלה חריקת צירים בשער, לשמוע אותי שרה אותם וכולם משתתקים לאט לאט ומתכנסים אלי.