השמש מזנבת בתפלות

דוחקת בי לבא ביניהן

בין השמשות

אני נאחז בקצוות השרופים של השמש

כמבקש לומר תפלה אחרונה:

יהי רצון שהתפלה המתחמקת

תזכה לחמוק מבעד לרקיעים

לפני שהעננים נסרגים עליה

ויכסו את החורף בסוודר הקר

 

התפלה שלי סרוגה היטב ומלאת עיניים

שמרווחות את הצפיפות והמחנק

שסוגר עליך נותנות למבטים לחמוק מתוכה

בין השמשות