איתמר יעוז-קסט רצה לצרוב את פסי תפיליו

בעורו המזדקן.

אני רך יותר, ומורגל

מבקש לשחות במים הכבדים שמקיפים

לא לצרוב לא לקעקע רק סימנים דקים ספירליים

שמסלסלים אותי

בתנועות ידיים מתונות מוציאות מהמיםמתפתלות אל השם שרוחש באצבעות,

קצת כולא אותן לחופשי.

 

לאיתמר יעוז-קסט היה עור זקן, ופלומות השיער השיריות

שעטפו את זרועו לא נהגו לקבל בהבנה.

בכל יום אני ממתין לגלות

שהנחות באות ומעמיסות משקעים