אני עדיין ממתין שתופיע בי שתתגלה בקול וקצת ברקים שתרגיש בנוח ואהוב ורצוי ליבי פתוח וכל גופי הט-אל-עדוותיך אתה מחכה לי שאני שאני זה שיבוא ואזדחל בחורים שפתחת אלי אולי אתה רוצה שאצפה ואחכה ואחכה אולי פתאום משום מקום אסחף בלי להרגיש בכלל בעדך ערב יוה"כ ה'תשס"ד