ולו רק, שיהיה בי הכוח והנחישות, והרצון והאמונה לעצור את הסכין בזמן.