יום שמח היום. היום אחותי מתחתנת אחותי כלה. אנחנו הולכים אחרי הכלה מלוים אותה לחופה. יום שמח היום אנשים רבים, רבים הולכים אחריה. קומי צאי מכאן אחותי כלה האם את בוכה או צוחקת? האם רק נדמה לי, אך המנגינה מזכירה לי מנגינה אחרת במקום אחר ובזמן אחר שם הלכנו אחרי אמא שלי שהיתה שוכבת והיתה מכוסה כדי שלא תראה את דמעותינו.