אבא ק

שיר בשתי בתים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה