הרהורים ומחשבות

בת 25 עוד מעט. מפנימה את זה שגדלתי, אבל עוד לא ממש התבגרתי....

לחיות איתך

למדתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה