בס"ד ומעצבן מביא לרוגז, ורוגז לדרדור, ירידה, בדרך לשומקום, באמצע הדרך, כמו תמיד ללא מוצא. וזה מתגלגל, ומתבלבל, ומחלחל, וברגע שהתחלת, אתה נשאב לזה, גם אם תרצה- לא תוכל לחזור, נפלת חזק לבור, ומשם כבר אין עליה. והכעס מוציא מהדעת, והדעת כבר לא צלולה, וטובעים עמוק עמוק... ואין מעצור, או הפסקה, רק זעקה, אנשים, פוס משחק.