רוזי אילת

אוהבת שירה בעיקר עברית

היה חלום

עודיום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה