רוזי אילת

אוהבת שירה בעיקר עברית

עודיום

היה חלום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה