רוזי אילת

אוהבת שירה בעיקר עברית

עודיום

נשים הם הכוח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה